Zes Colors:

  • 1. Parel van Zuiverheid

boek2

Lijden strookt niet met de aard van de mens
waardoor er altijd een verlangen is
van het lijden verlost
te worden.

Gerichtheid op realisatie van zuiverheid
verdiept de kwaliteit van leven
en verlost van lijden.

Parel van Zuiverheid is een combinatie van kennis van
de Advaita Vedanta, de ontwikkelingspsychologie
en het chakramodel.

Het kan dienen als handvat en/of opstap
tot realisatie van wezenlijk
geluk.

  • 2. Hart in Overgave

boek4

Wie denkt aan het roer te staan
van zijn leven maakt een
kapitale fout.

Wie dit durft te betwijfelen en simpel
kijkt naar wat zich vanuit zijn hart
ontvouwt, ontdekt de moeiteloze
weg van Overgave.

Hart in Overgave roept op het roer
over te geven, je te laten
ontroeren.

  • 3. Ontluikende Waarheid

boek3

De monnik Jinpa ontluikt een waarheid die
door de eeuwen heen in alle culturen
zijn weerklank vindt in het hart
van de oprechte zoeker.

Zolang de zoektocht een persoonlijk motief heeft
en je zwelgt in zelfvoldaanheid, zal
Jinpa voor je buigen.

Zodra het wereldse zijn betovering verliest
en geluk opwelt in je hart, zal
Jinpa je omarmen.

Laat Jinpa je verrijken met zijn
Luiken, zijn meditaties van
Geluk.

  • 4. Waarheid van Overgave

Wat maakt dat je werkelijk bestaat?boek1

Om te bestaan moet je er weet van hebben,
maar om werkelijk te bestaan, moet
je niet verder gaan dan
weten zelf.

Weten is in overgave met zichzelf,
volledig vrij van waar het
weet van heeft.

Waarheid van Overgave roept niet op
om in beweging te komen, maar
nodigt uit stil te staan
bij wat werkelijk
waar is.

  • 5. Rede van Geluk

boek5

De hogere rede van de Advaita Vedanta is
het grootste vermogen van de mens
om te realiseren wat hij
werkelijk is.

De lagere rede is de logica van alledag,
gebaseerd op identificatie met de
inhoud van je leven, je
lichaam, denken en
voelen.

Rede van Geluk gebruikt de hogere rede van en is een eerbetoon
aan Shri Atmananda Krishna Menon, die een verfrissende
logica gebruikte in het verwijzen naar
de ultieme Waarheid.

  • 6. Ik Ik, zei de Gek

boek6

Niets is zo gek en tegelijkertijd zo normaal als
de realisatie en realiteit van je
werkelijke aard.

Gek omdat het buiten je voorstellingsvermogen ligt
en zich ten alle tijde onttrekt aan
je zicht.

Normaal omdat er niets zo eigen
is als je eigenlijke
Zelf.

Ik Ik is de krachtige puls van leven,
de levende Waarheid, die zich
voortdurend laat kennen
in en als alles en
iedereen.