Drie Noncolors:

  • 1. Niet-ruimteniet_ruimte

Jij bent Niet-ruimte
de cirkel zelf:

     O

Jij neemt geen ruimte in,
maar deelt je in een
binnen en een
buiten.

Binnen al het mentale, het denken en voelen,
buiten al het lichamelijke,
zintuiglijke.

Je vereenzelvigt je met het opmerkelijke
van binnen en buiten, terwijl
jezelf onopgemerkt
blijft.

Niet-ruimte kan niet opgemerkt worden,
maar realiseert zich onophoudelijk
feilloos en zonder enige
moeite.

In ‘Niet-ruimte’ wordt op elke bladzijde
verwezen naar jou als Jou, het
voor-ruimtelijke en voor
inhoudelijke
wezen.

  • 2. Vieren van Bewustzijn

Vieren_van_bewustzijn

Vieren van Bewustzijn is weten
toelaten als jezelf, als
begin.

Het begin begint altijd met jou
en jij gaat nooit verder
dan het begin.

Buiten de bron is er droogte,
ben je een herhaling
van zetten.

Realiseren dat je Bewustzijn bent,
is voortdurend beginnen
bij het begin.

Spontaan, licht en
vrij, zonder
eind.

  • 3. Midden van het Tapijt

Het midden van het tapijt
is de beste plek omMidden van Tapijt
te staan.

Vanuit het midden organiseert
je leven zich natuurlijk
en optimaal.

Je leeft dan niet naar je moeten,
willen of wensen, maar naar
je kunnen.

Moeten, willen en wensen
is leven vanuit
druk.

Je bent telkens bezig
een doel na te
jagen.

Ontmoeten, ontwillen en ontwensen,
is leven naar je kunnen,
je aard.

Je gaat nergens heen, je bent gestopt,
je kijkt naar wat er nu is en
je geeft jezelf de
ruimte.

Zo krijg je leven niet vanuit
een doel zin en inhoud,
maar vanuit zich
zelf.